dot
dot
bulletMu Ko Surin National Park
bulletDepartment Of National Park
bulletT.A.T.
bulletHydrographic Department
bulletMeteorological Department
bulletDepartment Of Marine And Coastal Resources
dot
Informations

dot
Surin Island 4 Day 3 Night article

               หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน

วันแรก
07.00 น. พบกันที่ท่าเรือคุระบุรี  รับประทานอาหารเช้า (1) 
08.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
11.00 น. ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก(เต็นท์)ที่หาดไม้งาม
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (2)
14.00 น. ไปดำน้ำสัมผัสกับความงามโลกใต้ทะเลที่ อ่าวแม่ยาย และ ปลายแหลมช่องขาด
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (3) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (4)
09.00 น. ลงเรือเดินทางไปดำน้ำกันที่ เกาะตอริลา และ อ่าวผักกาด 
12.00 น. อาหารเที่ยง (5)
13.30 น. ช่วงบ่ายออกไปดำน้ำกันต่อบริเวณ  เกาะมังกร และ อ่าวไม้งาม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (6) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
07.30 น. บริการอาหารเช้า (7)
09.00 น. ออกดำน้ำกันต่อที่ หินแพ และ
อ่าวสับปะรด 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.00 น.  รอบบ่ายไปกันที่ อ่าวเต่า และ อ่าวบอน
18.00 น.  อาหารเย็น (9)  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่
07.30
น.  อาหารเช้า (10)
09.00
น.  เช้าวันนี้เราจะไปกันที่หมู่บ้านของชาวมอแกน เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของพวกเค้า
12.00
น.  อาหารเที่ยง (11)
13.00
น.  ออกเดินทางจากหมู่เกาะสุรินทร์
15.00
น.  ถึงท่าเรือคุระบุรีโดยสวัสดิ์ภาพ

** ราคาท่านละ **      7,200 บาท  เรือ Speed Boat )

 

** ราคานี้รวม **
- ค่าที่พัก (เต็นท์) บนเกาะ 3 คืน เต็นท์ละ 2 ท่านพร้อมเครื่องนอน
- ค่าอาหาร 11 มื้อ
-
เรือสำหรับเดินทางไปกลับ และทำกิจกรรม
- อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด
- มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่

- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (เฉพาะคนไทย)
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท

** ราคานี้ไม่รวม **
- การเดินทางมายัง อ.คุระบุรี จ.พังงา
-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม

** หมายเหตุ **
-
รายละเอียดจุดดำน้ำต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก
-
กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% ก่อนเดินทาง 15 วันในช่วงเวลาปกติหรือวันธรรมดา และไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาล โดยจ่ายส่วนที่เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือคุระบุรี
- ชาวต่างชาติจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเพิ่มในอัตรา เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท ต่อคน (เริ่ม 1 ก.พ.58)
- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล คนซื่อ 081-7372625 และ 081-7375801 
Program Tour

Boat Ticket article
Boat Ticket&Snorkeling
Daytrip Surin Island article
Day Tour Similan Island article
Day Tour Ao Phang-nga article
Ko Khai article
Surin Island 2 Day 1 Night article
Surin Island 3 Day 2 Night article